Doprava zdarma nad 2000,-. Travní koberce za bezva ceny.

PIKTOGRAMY

Prodis

Značení a piktogramy podlahovin

Základní charakteristiky podlahovin jsou uváděny v piktogramech (symboly FCSS) s jednotnými grafickými symboly dle oficiální evropské technické zprávy prCEN/TS 15398. Standardizovaný systém grafických symbolů FCSS byl vytvořen pro snadné rozpoznání a porozumění pro spotřebitele. Podlahy musí splňovat specifické požadavky, jako jsou například zátěž, třída komfortu, třída reakce na oheň a pod.. Minimální požadavky jsou závislé na prostředí použití a liší se pro domácí, komerční a průmyslové využití. Registrační číslo PRODIS označuje, že výrobek je registrován v systému Prodis a splňuje všechny jeho požadavky. To umožňuje identifikaci výrobku a usnadňuje kontrolu.

 

Třídy zátěže podlah

Domácí prostory
Dům-mírná zátěž-21 Dům-střední zátěž-22 Dům-střední silná zátěž-22+ Dům-střední silná zátěž-22+
mírná zátěž střední zátěž střední silná zátěž silná zátěž

 

Komerční prostory
Komerce-mírná zátěž-31 Komerce-střední zátěž-32 Komerce-vysoká zátěž-33 Komerce-velmi vysoká zátěž-34
mírná zátěž střední zátěž vysoká zátěž Velmi vysoká zátěž

 

Průmyslové prostory
Průmysl-mírná zátěž-41 Průmysl-střední zátěž-42 Průmysl-vysoká zátěž-43  
mírná zátěž střední zátěž vysoká zátěž  

 

 

Třídy komfortu koberců

Každá ze tříd komfortu koberce se liší poskytujícím komfortem podlahoviny. Jednotlivé třídy jsou vyjádřeny následujícími symboly. Pro jednoduché porozumění je použit systém korunek, kdy jedna korunka poskytuje nejméně komfortu a pět korunek poskytuje nejlepší komfort Prestige.

 • LC1 - jednoduchá základní
 • LC2 - dobrá
 • LC3 - velmi dobrá
 • LC4 - luxusní
 • LC5 - prestige

 

Třída komfortu
Komfort-LC1-jednoduchá-základní Komfort-LC2-dobrá Komfort-LC3-velmi dobrá Komfort-LC4-luxusni Komfort-LC5-prestige
LC1-základní dobrá velmi dobrá luxusní prestige

 
Kromě těchto základních požadavků, jsou koberce schopny splnit velký počet dodatečných požadavků, aby mohly být instalovány a používány v různém prostředí. Každá z těchto dalších funkcí je zviditelněna jednotlivě symbolem.


ostatní značení tříd a vlastností

Použití kolečkové židle
Pokud jsou použity kolečkové židle, je koberec extrémně namáhán. Pouze koberce, které splňují požadavky pro použití kolečkových židlí, mohou použít symbol.

Kolečková židle - příležitostně Kolečková židle - stále
příležitostné stálé

 

Použití koberce na schodiště
Pokud jsou použity koberce na schodech, části koberce na okraji schodu jsou extrémně namáhány. Symbol znamená, zda koberec na schodech může být používán nepřetržitě nebo jen občas.

Schodiště - příležitostně Schodiště - stále
příležitostné stálé

 

Elektrický odpor podlahovin
Často, zejména v profesionálním prostředí s vyššími požadavky na schopnost odvádět statický náboj podlahovin, musí být zvláště v místnostech s elektronickými přístroji. V těchto případech označují symboly, zda podlaha je "statický disipativní" nebo "vodivá".

 • Staticky disipativní (dříve antistatická) je podlahovina, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem. Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 109Ω (tzn. do 1 000 000 000 Ω).
 • Vodivé podlahoviny se používají v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny apod.). Používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy Rv ≤ 106Ω.

Elektrický odpor-staticky disipativní Elektrický odpor-vodivá
staticky disipatvní vodivá

 

Útlum hluku u podlah
Všechny textilní podlahové krytiny vykazují vynikající zlepšení proti kročejovému hluku. Symbol útlumu (zlepšení) kročejového hluku, který vzniká přichůzi dle EN ISO 140-6. Symbol útlumu akustického hluku u podlahovin znamená, že má vlastnost pohlcovat okolní hluk v místnosti dle EN ISO 354.

Útlum hluku-kročejový Útlum hluku-akustický
kročejový akustický

 

Požadavek na bezpečnost - protiskluz
Podle normy EN 14041, podlahové krytiny musí splňovat určité požadavky na bezpečnost. Jedním z nich je protiskluznost. Pokud je podlahová krytina označena jako protiskluzná, musí mít dynamický koeficient tření > 0,30. V tomto případě, se používá symbol DS. Ve všech ostatních případech, symbol NPD.

Neodolné proti skluzu Odolné proti skluzu
neodolné proti skluzu odolné proti skluzu

 

Antistatické vlastnosti podlahovin
Tento symbol znamená, že podlahovina má "anti-statické vlastnosti". Tzn. schopnost koberců odvádět elektrostatický náboj dříve, než se dostane na hranici lidské citlivosti.

Antistatické
antistatické

 

Odolnost proti roztřepení
Symbol s nůžkami naznačuje, odřezané okraje ani švy se u podlahoviny netřepí.

Odolný proti roztřepení
roztřepení

 

Odolnost proti bodovému zatížení
Symbol označuje zvýšenou odolnost proti bodovému zatížení podlahovin. Například nábytkem a dalšími těžkými předměty, kdy mohu v podlaze vzniknout otlaky.

Odolný proti bodovému zatížení
bodové zatíženíOdolnost proti oděru
Symbol s botou naznačuje zvýšenou odolnost proti oděru podlahovin. Kvalitnější laminátové podlahy mají více svrchních vrstev, čímž jsou maximálně odolné proti oděru a povrchovému poškození (vhodné zvláště pro majitele domácích zvířátek). Prodejci u podlahy vždy udávají doporučenou míru zatížení - uživatelské třídy (dle EN 13329).

Odolný proti oděru
odolnost proti oděruOdolnost proti skvrnám
Tento symbol znamená, že podlahovina má  je odolná vůči skvrnám.

stažený soubor (13)
odolnost proti skvrnámChemická odolnost
Symbol s označuje zvýšenou chemickou odolnost. Podlahy s povlakem odolným proti chemikáliím jsou jedinečnou volbou například pro chemický průmysl. Vydrží vše. Odolají chemikáliím i agresivním látkám.

Chemicka odolnost
chemická odolnostPoužití na podlahové topení

Pokud je koberec instalován na podlahového vytápění, tepelný odpor musí být menší než 0,17 m²K/W. Symbol znamená, že podlaha může být instalována v kombinaci s podlahovým topením.

Podlahové topení
podlahové topení

 

Použití ve vlhkém prostředí
Pokud jsou koberce, které mají být použity v případech, kdy hrozí vlhkost, musí být trojrozměrně stabilní a odolné proti plísni. Obecně to znamená, že koberce, které obsahují přírodní vlákna nebudou splňovat příslušné požadavky. Symbol znamená, že koberec je odolný vůči vlhkosti.

Vlhké prostředí
vlhké prostředí

 

Rozměrová stálost podlahovin
Schopnost podlahoviny udržet svou původní velikost a tvar, odolnost vůči rozměrovým odchylkám vzhledem k účinkům vody a tepelným podmínkám. Sekundární podklad zvyšuje rozměrovou stabilitu koberece.

Stálost rozměru
stálost rozměru

 

Barevná stálost podlahovin
Tento symbol znázorňuje, že podlahovna splňuje základní požadavky na stálobarevnost (> = 5, pro pastelové odstíny > = 4), v souladu s EN ISO 105-B02. Podlahovina si zachová svoji původní barevnost i navzdory vlivu slunečního světla.

Stálost barvy
stálost barvy

 

Směr položení dekoru podlahovin
Tyto symboly znázorňují, že podlahovina-dekor musí být položena v určitém směru.

Směr položení obousměrný Směr pokládky jednosměrný
směr obousměrný směr jednosměrný

 

Vhodné pro alergiky
Tento symbol znázorňuje, že materiál je vhodný pro alergiky.

Pro alergiky
pro alergiky

 

Reakce podlahovin na oheň

 • Požární třídy podlahovin EU v rozmezí od třídy A do třídy F (není relevantní pro koberce) nahrazují dřívější národní klasifikace.
 • Požární třídy D, C a B jsou rozděleny do tříd S1 a S2. Hustota kouře v případě s1 je nižší než v případě s2, to znamená, že výrobek má celkově lepší výkon v rámci stejné požární třídy.
 • Obecně platí, že pro soukromé použití je dostačující, je třída Efl. Požární třídy Bfl a Cfl jsou používány pouze ve smlouvních oblastech.
 • Pokud výrobce nemůže poskytnout žádnou informaci o požární odolnosti svého produktu, má na etiketě výrobku s ikonou ffl.

Reakce na oheň - Bfl s1 Reakce na oheň - Bfl s2 Reakce na oheň - Cfl s1 Reakce na oheň - Cfl s2
Bfl s1 Bfl s2 velmi dobrá luxusní

 

Reakce na oheň - Dfl s1 Reakce na oheň - Dfl s2 Reakce na oheň - Efl Reakce na oheň - Ffl
Dfl s1 Dfl s2 Efl Ffl

 

 • Třída Efl - výrobky schopné odolávat malému plameni. Všechny následující třídy musí splňovat kritérium pro třídu Efl.
 • Třída Dfl - výrobky vyhovující kritériím pro třídu Efl a kromě toho schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku. Kritický tepelný tok ≥ 3 kW/m2
 • Třída Cfl - jako třída Dfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 4,5 kW/m2
 • Třída Bfl - jako třída Cfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 8 kW/m2
 • Třída A2fl - vyhovující, pokud se týká tepelného toku, stejným požadavkům jako pro třídu Bfl. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.
 • Třída A1fl - výrobky nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy.

 

Doplňková klasifikace s1, s2 pro tvorbu kouře:

 • s1 - kouř ≤ 750 % × minuty
 • s2 - výrobky, pro které nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo které nesplňují kritérium pro zatřídění do s1Třídy obsahu emisí
Limitní hodnoty tříd emisí se vztahují na celkový počet emisí těkavých organických sloučenin (VOC) a také na hodnocení 10 jednotlivých látek (v μg / m3). Základem testování je ISO 16000, čímž se rovná tomu, že v Německu zákonem požadovaná metoda vychází z Výboru pro hodnocení stavebních výrobků (AgBB) a Německého institutu inženýrství (DIBt).

Podrobnosti naleznete "ZDE"
 

Komfort-LC2-dobrá Komfort-LC1-jednoduchá-základní Komfort-LC3-velmi dobrá Komfort-LC4-luxusni
emisní hodnota-A+ emisní hodnota-A emisní hodnota-B emisní hodnota-C

 

.